Kaaf Logo

Hakkımızda

Kaaf Bilgi Güvenliği Politikası
Politika

Emniyet Politikamız

KAAF Makine Üst Yönetimi olarak bu emniyet politikasını onaylayarak, raylı sistemler sektöründeki ürün kritiklik seviyesini bildiğimizi, müşteri beklentilerini ürün tasarımından başlayarak sağlayacağımızı ve müşteri memnuniyetini sağlamak için tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vereceğimizi, farkındalığı sağlayacağımızı, yine gerekli tüm kaynakları tam zamanında ve yeterli miktarda temin edeceğimizi taahhüt ederiz.

ISO/TS 22163 standardı gerekliliklerini, Türkiye ve ürünün satıldığı ülke yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getireceğimizi, izlenebilirliği ve hesap verilebilirliği sağlayacağımızı teyit ederiz.

Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve önleyici faaliyet yaklaşımı ile hareket edeceğimizi, tedarikçilerimizden de aynı yaklaşımı bekleyeceğimizi ve tedarik zinciri içerisinde bilginin eksiksiz iletilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Yayın Tarihi: 13.09.2023
Revizyon No/Revizyon Tarihi: 00/00.00.0000

Genel Müdür
MEHMET ÖZDEMİR

SERTİFİKA

Kaynaklı İmalat Sertifikalarımız

Kaaf Bilgi Güvenliği Politikası
Kaaf Bilgi Güvenliği Politikası
Kaaf 9001 sertifikası
Politika

Kalite Politikamız

● Raylı sistemler sektöründe ürün gamını stratejik ürünler ile artırarak pazar payını ve rekabet gücünü artıran bir kuruluş olmayı taahhüt eder.

● İlgili ulusal ve uluslararası; yasal mevzuatlar, normlar, yönetmelikler, mühendislik gereklilikleri ve metodolojisine, müşteri teknik şartnamelerine uygun ürün ve hizmet üretir.

● Kalite yönetim sistemini etkin uygulayarak, ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirir, hata önlemeyi etkin olarak uygular.

● Tüm paydaşlarının güven ve takdirini kazanmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşların hayatlarını zorlaştıran değil kolaylaştıran olmayı prensip olarak kabul eder.

● Hedeflerine ulaşmak için prensiplerinden ödün vermemeyi hedefler.

● Tüm faaliyetlerinde samimi olmayı ve her zaman fayda üretmeyi ilke edinir.

● Her gün ilerlemeyi ilke edinir, bugünün dünden daha iyi olması için çalışır.

● Pazara sunduğu ürünlerin teknolojik seviyesi ve katma değeri ile örnek alınan kuruluş olmayı hedefler.

● Teknik, ticari kazanımlarını en yakın çevresinden başlayarak insanlığın huzuru ve mutluluğuna katkı sağlamak için kullanmayı hedefler.

● Tüm paydaşlarının hak ve hukukunu KAAF şirketinin kendi hak ve hukuku gibi görür.

Yayın Tarihi: 09.12.2022
Revizyon No/Revizyon Tarihi: 01/18.10.2023

Genel Müdür
MEHMET ÖZDEMİR

Kaaf 14001 sertifikası
Politika

Çevre Politikamız

● Tüm süreçlerin çevreye etkisini sürekli kontrol altında tutarak kirliliği önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, tüm ürünlerinde ve üretim süreçlerinde çevreci programları belirleyip uygulamak.

● Çevre Yönetim Sistemini belirlenen hedefler doğrultusunda belli periyotlarla gözden geçirmek, uygulamış olduğu çevreci yaklaşımın diğer firmalara aktarılmasını ve yürütülmesini desteklemek.

● İklim değişikliğine karşı duyarlı davranarak temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

● Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak.

● Üretimde, tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar olan tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak.

● Kirliliği yayılmadan kaynağında önlemek.

● Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği öncelikli hale getirmek.

● Çalışanların ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Kalite’ ve ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’ ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek, sektörde çevresel öncülükte örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Yayın Tarihi: 09.12.2022
Revizyon No/Revizyon Tarihi: 00/00.00.0000

Genel Müdür
MEHMET ÖZDEMİR

Kaaf 45001 sertifikası
Politika

İSG Politikamız

"Önce Sağlık ve Güvenlik” ilkesini esas alarak üst düzey bir kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

● İş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılabilmesi için ön kontrol ve testlerle tedbir almak;

● İSG konusunda sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanlara danışmak ve sürece katılımlarını sağlamak;

● İSG ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek;

● Tüm çalışanların bireysel olarak İSG ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak ve bu amaçla eğitimler vermek;

● Süreçlerin şartlara uygunluğunu devam ettirebilmek için İSG politikalarını periyodik olarak gözden geçirmek;

● İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla edinilen İSG tecrübelerini kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile karşılıklı olarak paylaşmak.

Yayın Tarihi: 09.12.2022
Revizyon No/Revizyon Tarihi: 00/00.00.0000

Genel Müdür
MEHMET ÖZDEMİR

Kaaf Bilgi Güvenliği Politikası
Politika

Bilgi Güvenliği Politikamız

Demiryolu araçları alt sistemleri ve bakım araçları imalatı yapan bir firma olarak tüm süreçlerinde bilgi güvenliğini en üst düzeyde tutmak için risk yönetimini, kendisi ve tüm paydaşları için garanti altına almayı temel bir prensip olarak belirlemiştir. Bu kapsamda;

● Gelebilecek bütün iç ve dış tehditlere karşı bilgi varlıklarını korumayı,

● Bilgi Güvenliği ile ilgili standart şartlara, kanunen belirlenmiş yasal mevzuata ve diğer kurallara uymayı,

● Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişilebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamayı,

● Sürekli eğitimler gerçekleştirerek çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili bilinçlerini yüksek tutmayı,

● Sürekli gözden geçirme ile risklerin tespiti ve kontrol edilmesini sağlamayı,

● Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek, bilgiye erişimi arttırmayı ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamayı,

● Etkileşim içinde bulunulan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kurumlara ait hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

● Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; aynı zamanda yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamlarda bulunan tüm verilerin de güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

Yayın Tarihi: 09.12.2022
Revizyon No/Revizyon Tarihi: 00/00.00.0000

Genel Müdür
MEHMET ÖZDEMİR