Kalite Belgelerimiz

Kalite politikamız ISO 9001

● Raylı sistemler sektöründe ürün gamını stratejik ürünler ile artırarak pazar payını ve rekabet gücünü artıran bir kuruluş olmayı taahhüt eder.

● İlgili ulusal ve uluslararası; yasal mevzuatlar, normlar, yönetmelikler, mühendislik gereklilikleri ve metodolojisine, müşteri teknik şartnamelerine uygun ürün ve hizmet üretir.

● Kalite yönetim sistemini etkin uygulayarak, ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirir.

● Tüm paydaşlarının güven ve takdirini kazanmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşların hayatlarını zorlaştıran değil kolaylaştıran olmayı prensip olarak kabul eder.

● Hedeflerine ulaşmak için prensiplerinden ödün vermemeyi hedefler.

● Tüm faaliyetlerinde samimi olmayı ve her zaman fayda üretmeyi ilke edinir.

● Her gün ilerlemeyi ilke edinir, bugünün dünden daha iyi olması için çalışır.

● Pazara sunduğu ürünlerin teknolojik seviyesi ve katma değeri ile örnek alınan kuruluş olmayı hedefler.

● Teknik, ticari kazanımlarını en yakın çevresinden başlayarak insanlığın huzuru ve mutluluğuna katkı sağlamak için kullanmayı hedefler.

● Tüm paydaşlarının hak ve hukukunu KAAF şirketinin kendi hak ve hukuku gibi görür.

single_01
single-img-nine
Hedefler

Hakkımızda

Referanslarımız